KÖRÖVNING 3/6

Imån har vi körövning utomhus 18.30-19.30.

säkert avstånd, inga kramar, eget ansvar

Let’s go!

Om inlägget: